29790 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 14-02-2019 (niveau 2)eerdere test 14 FEB latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-02-2019 zo ingevuld:(Volgende maand zullen Christine and the Queens een concert geven in Amsterdam.)

Le mois prochain, Christine and the Queens ........ un concert à Amsterdam.

 


17 % (afgerond)allons donner
78 % (afgerond)donneront 
3 % (afgerond)ont donné
2 % (afgerond)donnons

zij zullen geven = ils donneront / ils vont donner
ils ont donné = zij hebben gegeven
'Donnons' hoort bij de 'nous'. nous donnons = wij geven
nous allons donner = wij zullen geven

Zie ook de pagina toekomende tijd.(We hebben elke woensdag een vergadering.) 

On a une réunion ........ mercredi.

 


5 % (afgerond)tout
92 % (afgerond)chaque 
1 % (afgerond)à
3 % (afgerond)toute

chaque mercredi = elke woensdag
'tout' + 'le' betekent 'de hele'. Bijvoorbeeld: tout le pays = het hele land.
'toute' +'la' betekent 'de hele', gebruikt bij vrouwelijke woorden. Bijvoorbeeld: toute la famille = de hele familie.
à = in of naar; wordt nooit gebruikt bij data

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..Combien d’argent avez-vous dépensé en cigarettes ........ (sinds) vous fumez ?


10 % (afgerond)à partir de
malgré que
1 % (afgerond)hors de
89 % (afgerond)depuis que 

Hoeveel geld heeft u uitgegeven aan sigaretten sinds u rookt?
à partir de = sinds, bijv. à partir du moment que vous fumez
hors de = buiten, bijv. hors de nos frontières
malgré = ondanks; 'malgré que' is geen juiste combinatie

Zie ook de pagina voorz. van tijd.'Tu as de beaux yeux, tu sais' zegt Jean Gabin tegen Michèle Morgan in de film 'Le Quai des Brumes'. Zij antwoordt: 'Oui, ils sont bleu-vert.'

Wat betekent die zin van Jean Gabin?

 


1 % (afgerond)Je loenst, weet je dat?
97 % (afgerond)Weet je, je hebt mooie ogen... 
2 % (afgerond)Ik weet dat jouw ogen de mooiste zijn.

Omdat het bijvoeglijk naamwoord 'beaux' voor het zelfstandig naamwoord in het meervoud 'yeux' staat, verandert 'des' in 'de'.
Ik weet dat jouw ogen de mooiste zijn = je sais que tes yeux sont les plus beaux
Je loenst, weet je dat? = tu louches, tu le sais?

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen