30813 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 07-04-2020 (niveau 3)eerdere test 07 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 07-04-2020 zo ingevuld:Roland s'est pris une cuite parce que son meilleur ami lui a piqué sa copine.

Wat betekenen de vetgedrukte woorden?


3 % (afgerond)heeft zich bezeerd
63 % (afgerond)is uit zijn bol gegaan
3 % (afgerond)heeft zich gebrand
32 % (afgerond)is dronken geworden 

se prendre une cuite = dronken worden
uit zijn bol gaan = devenir fou
zich bezeren = se blesser
zich verbranden = se brûler
piquer = inpikken, stelen

Zie ook de pagina idioom.Twee woorden die op elkaar lijken, wat betekenen ze?
'le gril'  en 'la grille'


19 % (afgerond)de grap, de bumper
56 % (afgerond)de grill, het hek 
6 % (afgerond)de bumper, de grap
18 % (afgerond)het hek, de grill

On prépare la viande sur le gril.
'La grille' betekent ook 'het schema'.
La grille des salaires = het schema, de salarisschaal
Het zijn geen homofonen (woorden die op dezelfde manier worden uitgesproken).
Bij 'le gril' hoor je een 'l' aan het eind, bij 'la grille' hoor je 'j' aan het eind.
De grap = la blague.
De bumper = le pare-chocs.

Zie ook de pagina idioom.Vous avez regardé quatre films d’horreur à la suite?

 


1 % (afgerond)Non, nous les quatre n’avons pas regardé, seulement trois...
4 % (afgerond)Non, nous n’avons pas les quatre regardé, seulement trois...
75 % (afgerond)Non, nous n’en avons pas regardé quatre, seulement trois... 
20 % (afgerond)Non, nous n’y avons pas regardé quatre, seulement trois...

'En' kan een lijdend voorwerp vervangen waar UN of UNE voor staat, of een hoeveelheid. Maar dan moet wel de hoeveelheid herhaald worden.
Als je alleen zou antwoorden:'Non, nous n'en avons pas regardé', dan bedoel je geen enkele film.
à la suite = achter elkaar

Zie ook de pagina ontkenning.Quoi que puisse(nt) dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac.

Wat betekent 'quoi que'?


1 % (afgerond)Wanneer ... ook
90 % (afgerond)Wat ... ook 
2 % (afgerond)Wie ... ook
7 % (afgerond)Hoe ... ook

De complete zin luidt:
Quoi que puisse(nt) dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac: c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Dit is de eerste zin uit het toneelstuk 'Dom Juan' van Molière.
In de 17e eeuw werd tabak gezien als een luxe genotsmiddel dat voor weinigen betaalbaar was.
Wat Aristoteles en de hele filosofie ook kan/kunnen beweren, niets is gelijk aan (zo goed als) tabak: het is de passie van nette mensen, en wie zonder tabak leeft, is het niet waard om te leven.
Het echte fragment staat in het enkelvoud: 'puisse'.
Comment = hoe
Quand = wanneer
Qui = wie

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen