29879 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 15-01-2020 (niveau 2)eerdere test 15 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-01-2020 zo ingevuld:Welk woord in de volgende zin klopt niet? 
Le victime de l'accident était un homme de 40 ans. 


8 % (afgerond)accident
2 % (afgerond)homme
7 % (afgerond)ans
83 % (afgerond)Le 

Het juiste antwoord op de vraag is 'Le'
'victime' is een vrouwelijk woord (la victime), ongeacht of het een man of vrouw betreft.
Ook 'la personne' en 'la sentinelle' (de schildwacht) zijn altijd vrouwelijk.

Zie ook de pagina geslacht zelfst. nw..Wat is er mislukt volgends dit opschrift?

 


45 % (afgerond)afval te scheiden
15 % (afgerond)afval te voorkomen
13 % (afgerond)afval te hergebruiken
27 % (afgerond)afval te trainen 

Vertaling: We hebben geprobeerd afval te dresseren (trainen) zodat het zelf naar de prullenbak gaat... Mislukt.
(De letter 'o' is speciaal vormgegeven en het accentgebruik is niet consequent, op hoofdletters hoeven geen accenten, het mag wel).
dresser = dresseren, trainen
pour que = zodat (gevolgd door subjonctif)
échec = mislukking
afval hergebruiken = réutiliser les déchets
afval scheiden = trier les déchets
afval voorkomen = éviter les déchets

Zie ook de pagina idioom.un of une? ... baignoire (badkuip).

 


72 % (afgerond)une 
28 % (afgerond)unZie ook de pagina geslacht zelfst. nw..(Ik woon in Japan.)

Je ........ au Japon. 

 


33 % (afgerond)vie
8 % (afgerond)vives
55 % (afgerond)vis 
4 % (afgerond)vivre

Vivre (leven/wonen) is onregelmatig:
Vives is subjonctif (aanvoegende wijs).
Vie is een zelfstandig naamwoord: la vie = het leven.
Vivre is de infinitif: vivre = leven.

Zie ook de pagina onregelmatig werkw..TOTAALRESULTAAT:
59% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen