27242 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 07-07-2020 (niveau 3)eerdere test 07 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 07-07-2020 zo ingevuld:Robert est ........ (kaal) depuis qu'il a suivi un traitement de chimiothérapie.


15 % (afgerond)bolde
2 % (afgerond)cale
83 % (afgerond)chauve 

'Bolde' en 'cale' bestaan niet in het Frans.
La chimiothérapie = chemotherapie.

Zie ook de pagina idioom.Il est le canard boiteux de la famille.

Wat betekenen de vetgedrukte woorden ?


28 % (afgerond)de zielenpiet
46 % (afgerond)het buitenbeentje 
20 % (afgerond)de zondebok
6 % (afgerond)de kluizenaar

‘le canard boiteux’ = 'de manke eend'
Synoniem kan zijn 'le vilain petit canard ' = het kleine lelijke eendje'.
de kluizenaar = l'ermite
de zielenpiet = un pauvre diable, un malheureux, un pauvre type
de zondebok = le bouc émissaire.

Zie ook de pagina idioom.Beantwoord de vraag en vervang de dikgedrukte woorden:

Tu t’intéresses au yoga?


29 % (afgerond)Oui, je m’en intéresse.
1 % (afgerond)Oui, je m’intéresse y.
68 % (afgerond)Oui, je m’y intéresse. 
2 % (afgerond)Oui, j’en intéresse.

'Y' vervangt een lijdend voorwerp voorafgegaan door à.

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..(Wanneer je een belofte doet, geef je hoop, wanneer je haar ook nakomt, schep je vertrouwen.)

Welk woord kan tweemaal worden ingevuld in dit gezegde?
........ tu fais une promesse, tu donnes de l’espoir, ........ tu l’honores, tu crées de la confiance.


1 % (afgerond)Pourquoi
10 % (afgerond)Comment
5 % (afgerond)Ni
84 % (afgerond)Lorsque 

'Lorsque' of 'quand' kan hier tweemaal worden ingevuld.
Ni = noch
Comment = hoe
Pourquoi = waarom
Andere mogelijkheden: 'tweemaal 'si' of tweemaal 'quand'.
'Si' ('indien') drukt uit een nog niet zekere mogelijkheid, eventualiteit.
'Quand' (wanneer) druk uit iets dat regelmatig in de werkelijkheid gebeurt.

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen