MOB-versie | Naar grote versieStructuurwoorden

Structuurwoorden / signaalwoorden - connecteurs

Deze woorden geven aanwijzingen over de samenhang tussen zinnen en delen van zinnen in een tekst en ook tussen alinea's en paragrafen. Ze kunnen beweringen voortzetten of juist onderbreken of ontkennen.