23352 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Getallen | data


Les dates - De data

 

De data in het Frans beginnen altijd met het lidwoord 'le'.

 

Voorbeelden:

 • 3 september
  le trois septembre = le 3 septembre
 • 15 augustus
  le quinze août = le 15 août

Let op:

Het getal 1 in data wordt 'le premier' ('de eerste'):

 • 1 januari
  le premier janvier / le 1er janvier

Maar bij samengestelde getallen blijft het un. Le trente et un.

 

Bij brieven zet je voor de datum de plaatsnaam.

 

Bijvoorbeeld :

Amsterdam, le 23 février 2016

 

 

Als je wilt zeggen: 'Op 31 januari zal ik een feest geven' dan gebruik je ook 'le':

 • Op 31 januari zal ik een feest geven.
  Le trente et un janvier je donnerai une fête.
 • Oudjaarsdag (31 december) is La Saint-Sylvestre.
  Le trente et un décembre c'est La Saint-Sylvestre.

Als je wil zeggen wanneer je jarig bent komt er ook 'le' voor:

 • Mon anniversaire, c’est le 8 octobre.

 

Als je je telefoonnummer wilt zeggen komt er ook 'le' voor:

 • Quel est ton numéro de telephone?
  Mon numéro de telephone, c’est le 06 ....


Als je een bepaalde aantal dagen wilt aangeven dan gebruikt je in het Nederlands 'van ... tot'.

 

 • Ik ben er niet van 18 maart tot 23 april 2016.
  Je ne suis pas là du 18 mars au 23 avril 2016.

De jaartallen maken:

Jaargetallen kunnen gemaakt worden op dezelfde manier als in het Nederlands.
Je kunt zeggen 1900 = negentienhonderd = dix-neuf cent,
maar je kunt ook zeggen duizendnegenhonderd = mille neuf cent

 

De dagen van de week:

maandag lundi
dinsdag mardi
woensdag mercredi
donderdag jeudi
vrijdag vendredi
zaterdag samedi
zondag dimanche

 

Luister naar het filmpje over de dagen van de week.

 

De maanden van het jaar:

januari janvier
februari février
maart mars
april avril
mei mai
juni juin
juli juillet
augustus août
september septembre
oktober octobre
november novembre
december décembre

 

Luister naar de maanden van het jaar in dit filmpje.

 

Sommige aaneengesloten periodes hebben een naam zoals:

 

une semaine = een week

un mois = een maand

un an/une année = een jaar

un siècle = een eeuw

une décennie= een periode van 10 jaar

une décade = een periode van 10 dagen

une quinzaine = een periode van 14 dagen

 

ATTENTION: voor periodes van 1 of 2 weken hanteert het Frans een ander systeem dan het Nederlands. Dit is gebaseerd op de manier waarop de Romeinen de tijd telden. Alle Romaanse talen gebruiken dit systeem!

 • één week wordt:  '8 jours'
 • twee weken wordt: '15 jours'Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen