23352 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Spreken | uitspraak


Veel woordenboeken (en deze website ook af en toe) maken gebruik van fonetische tekens. Dat zijn tekens die klanken voorstellen.

 

Hier volgen enkele fonetische tekens van het International Phonetic Alphabet (IPA):

 

als in ... als in ... als in ...
a taal o boot g (Frans) garçon
ɑ pak ɔ bot ʒ etage
e veel u boek ʃ douche, bosje
ɛ bed y buur ɲ franje
ə me

ø

neus
i kier œ freule
ɩ pit

 

Dit YouTube-filmpje demonstreert fonetische tekens en bijbehorende klanken van klinkers en medeklinkers met Franse voorbeeldwoorden.

 

 

Meer fonetische tekens op Wikipedia en hier.

 

Luister naar een Frans verhaal, zoals Une petite histoire sur les deux frères.

 

Het verbinden van woorden

In het Frans verbind je de woorden die bij elkaar horen in de uitspraak vaak met elkaar.

Voorbeeld:

 • Il a dix ans.
 • Des amis.
 • Ils ont une grande maison.
 • Nous avons un sapin dans le jardin.

In het Frans worden woorden vaak verbonden (liaison). Dat gebeurt o.a. wanneer het eerste woord op een 's' eindigt en het volgende woord met een klinker of stomme h begint.
WEL verbinding: les amis, les hotels (de h van hôtel is een stomme h)

GEEN verbinding: les restaurants, les héros (de h van héros is geen stomme maar een aangeblazen h).

Het gebeurt ook wanneer het eerste woord op een 'd' of ‘t’ eindigt en het volgende woord met een klinker of stomme h begint.
WEL verbinding: un grand ami, un petit hôtel (hôtel heeft een stomme h)
GEEN verbinding: un petit restaurant, un grand héros (de h van héros is geen stomme maar een aangeblazen h).

 

De uitspraak van verschillende klanken

letters woord uitspraak
au eau oo
ai ai (in j'ai) ee
ou douze oe
oi moi wa
ui suis (je suis) wie als in étui

 

 

De letter e met of zonder accent


letter woord uitspraak
é éléphant als in steen
è père als in werk
ê fête als in best
e on sera als in daken

 

Luister naar dit filmpje hoe deze letters worden uitgesproken.

 

 

De ee-klank

De volgende combinaties klinken als ee van steen.

é écouté, parlé
er gagner, parler
ez donnez, parlez

 

 

De neusklanken

Een klinker, gevolgd door een m of een n, krijgt een neusklank.

Bijvoorbeeld in deze zin:

 • un bon vin blanc.

Luister naar dit filmpje.

 

Woorden waarin 'ein' of 'ain' voorkomt worden uitgesproken als 'vin'.
Voorbeeld:

 • le Saint
 • le sein

De 'en' is ook een neusklank en wordt uitgesproken als 'an'.

Voorbeeld:

 • je prends
 • je vends


De uitgang 'ent' in de vervoeging van de werkwoorden wordt niet uitgesproken.

 • Ils parlent
  (De laatste letter die je hoort, is een l.)

 

De letter c

De c voor een e en een i spreek je uit als s.

Voorbeeld:

 • cent
 • cigarette

De c voor een a of een o of een u (de klinkers in het woord 'auto') spreek je uit als k.

Voorbeeld:

 • un coca.

De ç voor een a of een o of een u  maakt de c weer 'zacht'en spreek je uit als s.

Voobeeld:

 • Français.

De c aan het eind van een woord of naam wordt meestal als de k in het woord hek uitgesproken.

Voorbeeld :

 • sec
 • lac
 • truc
 • flic

Maar wordt niet uitgesproken in het woord estomac. De uitzonderingen zullen uit het hoofd geleerd moeten worden. Fonetisch ook te vinden in goede woordenboeken als Le Petit Robert of Larousse.

 

De letters g en j

De g voor een e of i (klank) wordt uitgesproken als de g in het woord etage.

Voorbeeld:

 • girafe
 • gentil(le)

De g voor een a, o, of u wordt uitgesproken als de g in 'goal'.

Voorbeeld:

 • garage
 • gomme
 • guerre

De j wordt uitgesproken als een zj.
Bijvoorbeeld:

 • jeu
 • jus d'orange

 

De letter l

De dubbele ll na de letter i wordt meestal uitgesproken als een j.

Voorbeeld:

 • vanille
 • fille

In de woorden 'la ville' en 'le village' spreek je de ll uit als een l.

 

De letter q

De q wordt altijd gevolgd door een u en spreek je uit als een k.

Voorbeeld:

 • musique

De letter u na de q spreek je niet uit. De letter q kan ook aan het eind van een woord staan en wordt dan ook als k uitgesproken.

 • coq

 

De letter t in woorden op - ation/ ition.

De letter t in woorden op - ation/ ition spreek je uit als een harde s.

Voorbeeld:

 • nation
 • addition
 • pollution

 

De laatste letter van een woord.

Van veel woorden wordt de laatste letter niet uitgesproken.

Bijvoorbeeld:

 • s: Hollandais, les.  (De s wordt wel uitgesproken bij le tennis.)
 • t: sport, c'est
 • e: danse, bête
 • c: estomac
 • d: d'abord, tard
 • p: trop, beaucoup
 • x: paix, heureux
 • z: nez, avez

De uitgangen -e, -es, -ent bij de werkwoorden spreek je niet uit.

Voorbeeld:

 • il parle
 • tu parles
 • elles parlent

De volgende letters hoor je meestal wel:

 • f: neuf, sauf
 • l: bal, seul.
 • r: bonjour
 • q: cinq.

 

De lettercombinatie gn

De combinatie van g en n spreek je uit als nj zoals in het woord Spanje.

Voorbeeld:

 • champignon
 • gagner

 

Woorden met dezelfde uitspraak maar met andere betekenissen.

 

Enkele voorbeelden:

 

c'est het is
sais weet
ces deze
ses zijn/haar
la mère de moeder
la mer de zee

 

 

Voor uitspraak zie bijvoorbeeld:https://apprendre.tv5monde.com fr/aides/prononciation
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen