29884 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 13-01-2020 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 13 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-01-2020 zo ingevuld:Les journaux qu'il a ........ (gekocht) sont des quotidiens espagnols.

 


3 % (afgerond)achetées
18 % (afgerond)acheté
1 % (afgerond)achetée
79 % (afgerond)achetés 

Het voltooid deelwoord richt zich in vorm naar het lijdend voorwerp dat er aan voorafgaat.
'Achetés' is mannelijk meervoud (acheté +s) want 'journaux' is mannelijk meervoud.
'Acheté' is mannelijk enkelvoud.
'Achetées' is vrouwelijk meervoud.
'Achetée' is vrouwelijk enkelvoud.

Zie ook de pagina verleden tijd.Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder! (Ramses Shaffy / Micheline van Hautem).

Chante, lutte, pleure, prie, ........ , bosse et admire!


36 % (afgerond)ris 
9 % (afgerond)rire
56 % (afgerond)rie
rions

rire = lachen
le rire = de lach, le sourire = de glimlach
'Rie' bestaat niet.
rions = laten we lachen

Zie ook de pagina gebiedende wijs.Wat is een synoniem voor de vetgedrukte woorden?

Il est dingue et tu as vu comment il se fringue ? Il ne lui manque plus qu'un flingue!!


10 % (afgerond)se déshabille
29 % (afgerond)se comporte
4 % (afgerond)se met
56 % (afgerond)s'habille 

se fringuer = s'habiller = zich (aan)kleden
dingue = gek (pop. Frans)
des fringues = kleding (pop. Frans)
se comporter = zich gedragen
se déshabiller = zich uitkleden
se mettre quelque chose = iets aantrekken
un flingue = een pistool (in populair Frans)

Vertaling: Hij is gek en heb je gezien hoe hij zich kleedt? Hij mist alleen nog maar een pistool! (pop. Frans)

Zie ook de pagina conversatietaal.Chez Airbus à Toulouse, le français n’est même pas exigé ........ (bij de indiensttreding) .


39 % (afgerond)à l’embauche 
18 % (afgerond)à l'entrée
7 % (afgerond)à l'acquisition
36 % (afgerond)au recrutement

Airbus is de grote Franse vliegtuigbouwer in Toulouse.
le recrutement = de werving (van personeel)
l'entrée = de ingang/de toegang
l'acquisition = het verwerven (van spullen), de aankoop

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
52% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen