MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 07-04-2020 (niveau 2)eerdere test 07 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 07-04-2020 zo ingevuld:De winkelier vraagt of je nog iets wenst. 

(Je hebt al je boodschappen en zegt : ‘Nee, dat is alles.’)

Tu as toutes tes courses et dis: ‘ ........ ’


86 % (afgerond)Non, c’est tout. 
Non, ça pèse combien.
10 % (afgerond)Non, c’est complet.
4 % (afgerond)Non, ça fait combien.

Non, ça pèse combien = hoeveel weegt het
Non, c’est complet = nee, het is vol
Non, c’est fini = nee, het is afgelopen
Non, ça fait combien = nee, hoe duur is het

Zie ook de pagina conversatietaal.(Hoe meer zielen, hoe meer vreugde)

Plus on est de ........ , plus on rit.


57 % (afgerond)fous 
30 % (afgerond)folles
7 % (afgerond)bêtes
6 % (afgerond)clowns

Letterlijk : Met hoeveel meer dwazen je bent, hoe meer je kunt lachen.
bête = stom (bijvoeglijk naamwoord)
la bête = het dier
un clown = een clown
gek = fou/folle/fous/folles

Zie ook de pagina spreekwoorden.(U heeft driehonderd vrienden op Facebook?)

Vous avez ........ amis sur Facebook?

 


6 % (afgerond)troiscent
38 % (afgerond)trois cents 
53 % (afgerond)trois cent
4 % (afgerond)troiscentsZie ook de pagina telwoorden.Ik verdien mijn brood met klussen.

Hoe zeg je dat?


32 % (afgerond)Bricoler, c’est ma vie.
49 % (afgerond)Je gagne ma vie en faisant de petits boulots. 
5 % (afgerond)Je répare pour mon pain.
14 % (afgerond)Je mérite mon pain dans la réparation.

Klussen = bricoler, réparer (in wat algemenere zin)
bricoler, c’est ma vie = klussen is mijn lust en mijn leven
mériter = verdienen / het waard zijn
De andere mogelijkheden komen niet voor in het Frans.

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)