27440 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 16-09-2020 (niveau 2)eerdere test 16 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 16-09-2020 zo ingevuld:Welk woord in de volgende zin klopt niet? 
Le victime de l'accident était un homme de 40 ans. 


8 % (afgerond)ans
85 % (afgerond)Le 
2 % (afgerond)homme
6 % (afgerond)accident

Het juiste antwoord op de vraag is 'Le'
'victime' is een vrouwelijk woord (la victime), ongeacht of het een man of vrouw betreft.
Ook 'la personne' en 'la sentinelle' (de schildwacht) zijn altijd vrouwelijk.

Zie ook de pagina geslacht zelfst. nw..Welke woorden gebruik je NIET om een glas bier te bestellen?


10 % (afgerond)une pression
63 % (afgerond)un ballon 
3 % (afgerond)une bière
24 % (afgerond)un demi

un ballon = een bolvormig wijnglas (un ballon de rouge)
une bière = een biertje
un demi = een pilsje (letterlijk: een halfje)
une pression = een tapbiertje

Andere woorden:
une chope = een glas bier
une canette = een blikje bier

Wanner je in het Frans iets bestelt, eindig je altijd met s'il vous plaît. Dus:
Une bière, s'il vous plaît.

Zie ook de pagina idioom.Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

de dienst(verlening) = ........ service


42 % (afgerond)la
58 % (afgerond)le 

le service était impec/ impeccable = de service was perfect!

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.(Alexandre, zet de oven aan!)

Alexandre, ........ le four !

 


12 % (afgerond)branche
81 % (afgerond)allume 
6 % (afgerond)démarre
1 % (afgerond)ouvre

'allumer' of 'faire marcher' le four = (de oven) aanzetten
brancher = aansluiten
démarrer = starten
ouvrir = openen

Zie ook de pagina gebiedende wijs.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen