30266 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Bijvoeglijk naamwoord | bijwoord


les adverbes

 

Het bijwoord wordt afgeleid van het mannelijk bijvoeglijk naamwoord 

Bij een bijvoeglijk naamwoord dat op een klinker eindigt: zet '-ment' achter het bijvoeglijk naamwoord.

 • (waarschijnlijk) vraisemblable - vraisemblablement
  Il restera vraisemblablement.

Eindigt een bijvoeglijk naamwoord op een medeklinker dan wordt het eerst vrouwelijk gemaakt en vervolgens wordt er  '-ment' achter gezet:

 • (serieus) sérieux - sérieuse - sérieusement
 • (natuurlijk) naturel - naturelle - naturellement

Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op '-ent', dan eindigt het bijwoord op '-emment':

 • (duidelijk) évident - évidemment 

Uitzondering: lent - lentement

 

Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op '-ant', dan eindigt het bijwoord op '-amment':

 • (overvloedig) abondant - abondamment

Enkele onregelmatige bijwoorden:

 • (goed) bon - bien
  Il travaille bien.
 • (beter) meilleur - mieux
  Il étudie mieux.
 • (slecht) mauvais - mal
  Il cuisine mal.
 • (vrolijk) gai - gaiement
  Il chante gaiement.
 • (vriendelijk) gentil - gentiment
  Il rit gentimentvee
 • (lang) long - longtemps
 • Il a travaillé longtemps dans cette entreprise.

 Uitdrukkingen met een bijvoeglijk naamwoord in plaats van een bijwoord

 

travailler dur - hard werken

coûter cher - veel kosten

payer cher - er veel voorbetalen

parler haut/bas - hard/zacht praten

sentir bon/sentir mauvais - lekker ruiken/stinken

 

Bijvoorbeeld: 

Une voiture électrique coûte cher.

Hmm, ce parfum sent bon.

Pour son examen elle a travaillé dut

 

Er zijn ook bijwoorden die niet direct afgeleid zijn van bijvoeglijke naamwoorden, bijvoorbeeld :

jadis - autrefois
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen