23352 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Bijvoeglijk naamwoord | bijwoord


les adverbes

 

 

De hoofdregel is:

Het bijwoord wordt afgeleid van het vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord.: je zet dan  '-ment' achter het bijvoeglijk naamwoord.

Voorbeelden:

 • (serieus) sérieuse > sérieusement
 • (natuurlijk) naturelle > naturellement
 • (waarschijnlijk) vraisemblable (M/F) > vraisemblablement
 • (vrolijk) gaie > gaiement
 • (snel) rapide > rapidement (maar ook: vite)

Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op '-ent', dan eindigt het bijwoord op '-emment':

 • (duidelijk) évident - évidemment                                                              Uitzondering: (langzaam) lente > lentement

Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op '-ant', dan eindigt het bijwoord op '-amment':

 • (overvloedig) abondant - abondamment

Enkele onregelmatige bijwoorden:

 • (goed) bon - bien
  Il travaille bien.
 • (beter) meilleur - mieux
  Il étudie mieux.
 • (slecht) mauvais - mal
  Il cuisine mal.
 • (vrolijk) gai - gaiement
  Il chante gaiement.
 • (vriendelijk) gentil - gentiment
  Il rit gentiment
 • (lang (van tijd)) long - longtemps                                                         Ça va durer longtemps.

Uitdrukkingen met een bijvoeglijk naamwoord in plaats van een bijwoord

 

travailler dur - hard werken

coûter cher - veel kosten

payer cher - er veel voorbetalen

parler haut/bas - hard/zacht praten

sentir bon/sentir mauvais - lekker ruiken/stinken

Bijvoorbeeld:

Une voiture électrique coûte cher.

Hmm, ce parfum sent bon.

Elle a travaillé dur pour son examen.

Er zijn ook nogal wat bijwoorden die niet direct afgeleid zijn van bijvoeglijke naamwoorden .

 

Voorbeelden:


jadis/autrefois = vroeger

vite = snel

beaucoup = veel

encore = nog

partout = overal

à l'instar de = net zoals

 

NB

Bijwoorden komen gewoonlijk na het voltooid deelwoord.

Nous avons cherché partout sans le trouver.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen