29104 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Bijvoeglijk naamwoord | tout


'tout' en 'demi'

 

'Tout' past zich aan aan het zelfstandig naamwoord dat volgt ( dus zoals een gewoon bijvoeglijk naamwoord).

De volgorde wordt dan: tout - lidwoord - zelfstandig naamwoord.

Bijvoorbeeld:

 • Tout le mois de juillet les campings sont ouverts.
  De hele maand juli zijn de campings open.
 • Elle travaille toute la journée.
  Zij werkt de hele dag.
 • Tous les soirs il y a un film intéressant au cinéma.
  Elke avond is er een interessante film in de bioscoop.
 • Toutes les maisons sont pareilles dans cette rue.
  Alle huizen zijn hetzelfde in deze straat.

Deze regel geldt alleen als tout(e) wordt gebruikt in de betekenis van ‘de hele’ en als tous/toutes wordt gebruikt in de betekenis van ‘alle’. Maar niet als 'tout' wordt gebruikt in de betekenis van ‘ieder(e)’: toute personne ayant vu ... = ieder die ... heeft gezien. In dat geval is tout(e) synoniem aan 'chaque'.

 

'demi' ('half') is soms lastig! Als 'demi' vóór een zelfstandig naamwoord staat is het onveranderlijk en staat er een verbindings streepje voor het bijbehorende zelfstandig naamwoord. Komt 'demi' erachter dan past het zch aan aan het geslacht van het woord, maar wordt nooit meervoud.  

 • Une demi-heure suffit.                                                                                     Een half uur is genoeg.
 • Des demi-soeurs.                                                                                            Half zusters. 
 • Il est onze heures et demie.                                                                             Het is half twaalf.
 • Cela a duré plus de deux ans et demi.                                                             Dat heeft meer dan twee en een half jaar geduurd.Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen