MOB-versie | Naar grote versiebijwoord

les adverbes

 

 

De hoofdregel is:

Het bijwoord wordt afgeleid van het vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord.: je zet dan  '-ment' achter het bijvoeglijk naamwoord.

Voorbeelden:

 • (serieus) sérieuse > sérieusement
 • (natuurlijk) naturelle > naturellement
 • (waarschijnlijk) vraisemblable (M/F) > vraisemblablement
 • (vrolijk) gaie > gaiement
 • (snel) rapide > rapidement (maar ook: vite)

Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op '-ent', dan eindigt het bijwoord op '-emment':

 • (duidelijk) évident - évidemment                                                              Uitzondering: (langzaam) lente > lentement

Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op '-ant', dan eindigt het bijwoord op '-amment':

 • (overvloedig) abondant - abondamment

Enkele onregelmatige bijwoorden:

 • (goed) bon - bien
  Il travaille bien.
 • (beter) meilleur - mieux
  Il étudie mieux.
 • (slecht) mauvais - mal
  Il cuisine mal.
 • (vrolijk) gai - gaiement
  Il chante gaiement.
 • (vriendelijk) gentil - gentiment
  Il rit gentiment
 • (lang (van tijd)) long - longtemps                                                         Ça va durer longtemps.

 

Uitdrukkingen met een bijvoeglijk naamwoord in plaats van een bijwoord

 

travailler dur - hard werken

coûter cher - veel kosten

payer cher - er veel voorbetalen

parler haut/bas - hard/zacht praten

sentir bon/sentir mauvais - lekker ruiken/stinken

 

Bijvoorbeeld: 

Une voiture électrique coûte cher.

Hmm, ce parfum sent bon.

Elle a travaillé dur pour son examen.

 

Er zijn ook nogal wat bijwoorden die niet direct afgeleid zijn van bijvoeglijke naamwoorden .

 

Voorbeelden:


jadis/autrefois = vroeger

vite = snel

beaucoup = veel

encore = nog

partout = overal

à l'instar de = net zoals

 

NB

Bijwoorden komen gewoonlijk na het voltooid deelwoord.

Nous avons cherché partout sans le trouver.