23447 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Voorzetsels | voorz. van tijd


Voorzetsels van tijd

 

in
in januari en janvier
op een dag in april un jour en avril
in de herst / zomer / winter en automne / été / hiver
in de lente au printemps
in de regen sous la pluie
in de 21e eeuw au vingt et unième siècle
Ik ben geboren in 1958. Je suis né en 1958.
In een week zijn er veel dingen gebeurd. En une semaine beaucoup de choses se sont passées.
in dat geval en ce cas
in het geval dat au cas où
na
Na enige tijd Au bout de quelques temps
De dag na haar vertrek Le lendemain de son départ
Zij is na jou gearriveerd. Elle est arrivée après toi.
met
met Pasen/Kerst à Pâques / à Noël
met Pinksteren à la Pentecôte
met Hemelvaart à l'Ascension
om
Om vier uur À quatre heures
Om de veertien dagen Tous les quinze jours
Om de drie minuten Toutes les trois minutes
op
op een dag / avond un jour / soir
op een mooie zomerdag par une belle journée d'été
op tijd komen arriver à l'heure
op dit ogenblik (nu) en ce moment
op dat ogenblik (toen/dan) à ce moment-là
Het is 2 uur op mijn horloge. Il est deux heures à ma montre.
over
over 14 dagen dans quinze jours
over een week dans huit jours
over een uur dans une heure
binnen een uur en une heure
binnen het uur en moins d'une heure

sinds

Depuis (sinds) geeft een periode aan die nog voortduurt. In het Nederlands laten we sinds wel eens weg. In het Frans mag dit nooit.

 

Zij woont hier sinds gisteravond. Elle habite ici depuis hier soir.
Wij wonen al 5 jaar in Blois. Nous habitons depuis cinq ans à Blois.

gedurende

Pendant (gedurende) geeft een periode aan die afgelopen is..

 

Hij heeft gedurende 3 jaar in Blois gewoond. Il a habité à Blois pendant trois ans.
Lors de
tijdens
tegen
Tegen 6 uur ben ik thuis. Je rentre vers six heures.
voor
Je moet vóór 4 uur thuis zijn. Tu dois être rentré avant 4 heures.Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen