29879 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 24-01-2020 (niveau 3)eerdere test 24 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-01-2020 zo ingevuld:Hoe zeg je: 'Zij zijn gisteren verdwenen' (weggegaan)?


5 % (afgerond)Hier, elles avaient disparu.
31 % (afgerond)Hier, elles sont disparu.
64 % (afgerond)Hier, elles ont disparu. 

'Disparaître' wordt met 'avoir' vervoegd, dus hier geen uitgang voltooid deelwoord! 'Zij zijn verdwenen' betekent dat zij weggegaan zijn. (Verwijst naar een actie.)
'Elles avaient disparu' = zij waren verdwenen.
'Elles sont disparu': het werkwoord disparaître kan heel soms met être vervoegd worden, 'elles sont disparues' (LET OP met -es) betekent 'zij zijn weg'; wordt echter weinig gebruikt.

Zie ook de pagina verleden tijd.Wat betekent het vetgedrukte zinsdeel?

Faute d'enseignants suffisants, les futurs profs pourraient être recrutés dès bac+3.


2 % (afgerond)Veel leraren maken hun opdracht niet waar
90 % (afgerond)Wegens het gebrek aan voldoende leraren 
7 % (afgerond)Door een fout, zijn er niet voldoende leraren

Vertaling: Wegens gebrek aan voldoende leraren, zouden toekomstige leraren al gerekruteerd kunnen worden vanaf niveau bac+3 (eindexamen VO + drie jaar hoger onderwijs).
Faute de = bij gebrek aan.
Vertaling afleiders:
Par une erreur (à cause d'une erreur), il n'y a pas assez de profs.
Beaucoup de profs ne répondent pas à leur tâche/Beaucoup de profs ne remplissent pas leur tâche.

Zie ook de pagina idioom.Wat is het enige woord in het Frans dat met een andere letter begint als je het in het meervoud zet?


4 % (afgerond)yourte
91 % (afgerond)œil 
3 % (afgerond)aegopodium
2 % (afgerond)ulcère

Un œil - deux yeux.
Un ulcère - deux ulcères (= een zweer).
Un aegopodium - deux aegopodiums (= een zevenblad).
Une yourte - deux yourtes (= Mongoolse nomadentent).

Zie ook de pagina meervoud onregelmatig.Als een Fransman op je verzoek antwoordt "Quand les poules auront des dents", wat bedoelt hij dan? 

 


93 % (afgerond)Met sint juttemis. 
2 % (afgerond)Dat zul je snel genoeg zien.
2 % (afgerond)Met wat hulp gaat het wel lukken.
3 % (afgerond)Dat gaat je dan een lieve duit kosten.

Letterlijk "zodra de kippen tanden hebben". Het is een typische spreektaal uitdrukking net als "met sint juttemis" of "als Pasen en Pinksteren op één dag vallen", dus in een ver verschiet, in feite nooit.
In het Frans zou je ook kunnen zeggen "à la Saint-Glinglin".

Zie ook de pagina spreekwoorden.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen