27340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 04-08-2020 (niveau 3)eerdere test 04 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 04-08-2020 zo ingevuld:C’est une ........ (onschuldig plagerijtje).


45 % (afgerond)blague
6 % (afgerond)barbarie
8 % (afgerond)tracasserie
41 % (afgerond)taquinerie 

'une taquinerie' en 'une plaisanterie' betekenen beide een plagerijtje.
une blague = een grapje
une tracasserie = een pesterij (sterker of gemener dan 'une taquinerie')
une barbarie = een onbeschaafdheid

Zie ook de pagina idioom.Wat is het meervoud van 'un gouvernail' (een roer)?


69 % (afgerond)des gouvernails 
des gouvernements
30 % (afgerond)des gouvernaux
1 % (afgerond)des gouverneurs

Het meervoud van zelfstandige naamwoorden wordt gevormd door het toevoegen van een 's'. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen (x i.p.v. s, onveranderlijk meervoud of geheel andere vorm).
un œil - deux yeux
un nez - deux nez
un cheval - deux chevaux
'Des gouvernaux' bestaat niet.
des gouvernements = regeringen
des gouverneurs = gouverneurs

Zie ook de pagina meervoud regelmatig.Ont-elles reçu beaucoup de propositions de mariage?

 


78 % (afgerond)Non, elles n’en ont pas reçu beaucoup. 
3 % (afgerond)Non, elles ne les ont pas reçu beaucoup.
15 % (afgerond)Non, elles n’y ont pas reçu beaucoup.
4 % (afgerond)Non, elles ne les ont pas reçu beaucoup.

'En' kan een lijdend voorwerp vervangen waar UN of UNE voor staat, of een hoeveelheid (trois, mille, plusieurs, beaucoup...). Dan moet wel de hoeveelheid herhaald worden.
une proposition de mariage = een verzoek om te trouwen
Je ferai tout ........ (zodat) les lecteurs comprennent les mots argotiques. 


3 % (afgerond)pour
56 % (afgerond)de sorte que 
15 % (afgerond)tel que
26 % (afgerond)afin de

'De sorte que' en het synoniem 'pour que' krijgen beide een vorm van de subjonctif achter zich als het gaat om een te bereiken doel.
Vertaling: Ik zal het zo doen dat de lezers de woorden in 'argot' begrijpen.
Pour = om te, gevolgd door een heel werkwoord. Net zo: 'afin de'.
Tel que = net zoals.

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen