27242 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 08-07-2020 (niveau 3)eerdere test 08 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 08-07-2020 zo ingevuld:En novembre, le ministre de l'Economie et des Finances a critiqué son adversaire en disant qu'il "cochait toutes les cases à droite".                    

Wat betekent de uitdrukking `cocher toutes les cases`?


27 % (afgerond)Voldoen aan alle eisen 
37 % (afgerond)Alle rechtse kiezers aanspreken
37 % (afgerond)In alle hokjes passen

Letterlijk vertaald: alle hokjes aanvinken.
De bedoelde minister, François Fillon, werd verweten dat hij aan alle criteria van een rechtse policitus voldeed en daarbij de liberale aspecten van zijn partij vergat.

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Dans l'Union européenne, ........ (net zoals) l'anglais et l'allemand, le français est ........ (tegelijkertijd) langue officielle et langue de travail.


11 % (afgerond)au même que - ensemble
9 % (afgerond)comme si - par conséquent
15 % (afgerond)comparé à - à la fois
64 % (afgerond)au même titre que - à la fois 

Par conséquent = derhalve OF vervolgens.
Comme si = alsof.
Comparé à = vergeleken met.
Ensemble = samen.
'Au même que' is geen correct Frans.

Zie ook de pagina bijwoord.Elle est vieille, votre maison? Oui, mon père ........ (heeft het laten bouwen) en 1975.


6 % (afgerond)a la fait bâtir
52 % (afgerond)l'a fait bâtir 
33 % (afgerond)l'a faite bâtir
9 % (afgerond)a fait la bâtir

Is jullie huis oud? Ja, mijn vader heeft het laten bouwen in 1975.

Het voltooid deelwoord 'fait' gevolgd door een infinitief is altijd onveranderlijk.
Wanneer er een vorm van 'faire' gevolgd door een infinitief in de zin staat, komen de persoonlijke voornaamwoorden niet voor de infinitief, maar voor de persoonsvorm.
In deze zin heeft vader de opdracht tot het bouwen gegeven. Had er gestaan: 'Mon père l'a laissée bâtir', dan had hij 'toegelaten' dat er bijv. op zijn terrein nog een huis werd gebouwd.

Zie ook de pagina verleden tijd.Wat is de Franse uitdrukking voor 'een gepeperde rekening'?


10 % (afgerond)une addition poivrée
3 % (afgerond)une note poivrée
33 % (afgerond)une addition épicée
53 % (afgerond)une note salée 

'une addition' betekent ook 'een rekening', maar wordt in deze vaste uitdrukking niet gebruikt.
salé(e)= gezouten
épicé(e)= gekruid
poivré(e)= gepeperd

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
49% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen