MOB-versie | Naar grote versietelwoorden

Les nombres cardinaux - De hoofdtelwoorden

 

Tip Leer eerst goed de getallen 1 tot en met 20. Leer vervolgens de tientallen en het tellen in het Frans gaat dan een stuk makkelijker.

 

De getallen 0-20

0 zéro      
1 un   11 onze
2 deux   12 douze
3 trois   13 treize
4 quatre   14 quatorze
5 cinq   15 quinze
6 six   16 seize
7 sept   17 dix-sept
8 huit   18 dix-huit
9 neuf   19 dix-neuf
10 dix   20 vingt

 

Kijk ook naar deze clip

 

 

Getallen 21 - 99

Hoe gaat het nu verder met de getallen reeks?

Om nu 25, 32, 43 enzovoort te maken ga je als volgt te werk:

 

Achter de tientallen zet je het getal met een streepje. Bijvoorbeeld:

 • 32 = trente-deux
 • 63 = soixante-trois

Let op: 

Bij 81 vervalt het woordje 'et':

 • 81 = quatre-vingt-un 

De getallen vingt en cent krijgen, als het meervoud is, een 's' als er geen ander telwoord volgt:

 • 80 = quatre-vingts
 • 300 = trois cents

Let op:
Volgens de nieuwe spelling mag je tegenwoordig een liggend streepje (-) gebruiken, ook bij de getallen waarbij je het woordje et gebruikt (21/31/41 etc.)

 • le trente et un = le trente-et-un

 

De tientallen

30 trente
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
70 soixante-dix
80 quatre-vingts
90 quatre-vingt-dix

 

Voor de getallen 20-50: kijk ook naar deze clip.

Voor de getallen 50-70: kijk ook naar deze clip.

Voor de getallen 1-100: kijk ook naar deze clip.

 
Voor alle getallen, ook boven de 100, kijk hier.

 

 

De overige getallen:

100 cent
1000 mille
1000 000 un million
1000 000 000 un milliard

 

NB 'mille' krijgt nooit een meervouds -s-.

Cent, million en milliard kunnen die wél krijgen. Bijvoorbeeld: deux cents personnes, cinq millions de malades.

 

Tegenwoordig worden er overal streepjes (-) gebruikt.

Voorbeeld:

 • le trente et un = le trente-et-un

 

In België (en vroegere Belgische kolonieën in Afrika) gebruiken ze:

 • septante (70)
 • nonante (90)

In Zwitserland gebruiken ze:

 • septante (70)
 • octante / huitante (80)
 • nonante (90)

Alles over Franse telwoorden op Wikipedia.

Een hilarisch filmpje over de Franse telwoorden is te vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rmBqIFeHN8