29883 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 23-01-2020 (niveau 2)eerdere test 23 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-01-2020 zo ingevuld:Nieuwe verkeerscampagne in Frankrijk.

(Voetgangers, die nietsvermoedend de straat oversteken, worden gefotografeerd.)

Des piétons, qui traversent la rue inconsciemment, ........ .


30 % (afgerond)sont photographiés 
1 % (afgerond)est photographié
45 % (afgerond)seront photographiés
25 % (afgerond)vont être photographiés

Hoe voorkom je dat voetgangers moedwillig door rood lopen? De Franse overheid bedacht een effectieve campagne en legde dit vast met een verborgen camera. Te zien is dat mensen de schrik van hun leven krijgen op het moment dat ze nietsvermoedend de straat willen oversteken.
‘Photographiés‘ eindigt in deze zin op een ‘s’ omdat het voltooid deelwoord verwijst naar ‘les piétons’.
Il est photographié = hij wordt gefotografeerd
Ils seront photographiés = zij zullen worden gefotografeerd
Ils vont être photographiés = ze zullen worden gefotografeerd
http://www.ad.nl/buitenland/verkeerscampagne-jaagt-voetgangers-stuipen-op-het-lijf~vaf77dcf8/

Zie ook de pagina verleden tijd.Beantwoord de vraag en vervang de vetgedrukte woorden:

Elle a mangé trois poires?


20 % (afgerond)Oui, elle y a mangé trois.
2 % (afgerond)Oui, elle a les trois mangé.
55 % (afgerond)Oui, elle en a mangé trois. 
23 % (afgerond)Oui, elle a mangé les trois.

'En' kan een lijdend voorwerp vervangen waar UN of UNE voor staat, of een hoeveelheid (trois, mille, plusieurs, beaucoup...). Dan moet wel de hoeveelheid herhaald worden.
Vertaling van de zin: Heeft zij drie peren gegeten?
La création de deux jeunes Français est devenue un succès fou: des baskets bio.

Wat houdt die creatie in?


57 % (afgerond)manden van biologisch materiaal
33 % (afgerond)biologisch geproduceerde sneakers 
10 % (afgerond)basketballen gemaakt van biologisch rubber

Un succès fou = een gigantisch succes.
Van rubber = en caoutchouc.
Een mand = un panier.

Zie ook de pagina idioom.Un boulanger d’Angers s’insurge, il est condamné à fermer un jour par semaine. 

Waarom is deze bakker boos ?

 


3 % (afgerond)Hij moet een boete betalen omdat hij zich niet aan de sluitingstijden houdt.
93 % (afgerond)Hij is verplicht om één dag in week te sluiten. 
4 % (afgerond)Hij wil één dag per week sluiten, maar dat is verboden.

De zin betekent:een bakker uit Angers protesteert, hij is veroordeeld om één dag per week te sluiten.
verboden = défendu
een boete betalen = payer une amende

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen