27339 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 02-07-2020 (niveau 2)eerdere test 02 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-07-2020 zo ingevuld:Pendant l'hiver on est ........ (uitgenodigd) à diverses manifestations culturelles.


4 % (afgerond)trahi
4 % (afgerond)séduit
59 % (afgerond)convié 
32 % (afgerond)engagé

Vertaling: In de winter worden we uitgenodigd voor verschillende culturele activiteiten.
engagé = in dienst getreden/betrokken
séduit = verleid
trahi = verraden

Zie ook de pagina idioom.Vertaal:

Ik moet met haar praten.

 


32 % (afgerond)Je dois elle parler.
65 % (afgerond)Je dois lui parler. 
3 % (afgerond)Je dois leur parler.
1 % (afgerond)Je dois toi parler.

'Haar' is meewerkend voorwerp.
hem/haar = lui
jou = toi
hun = leur
'Elle' is onderwerp of lijdend voorwerp.

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (meewerkend voorw.).La rançon n'a pas encore été payée.


4 % (afgerond)de rente
10 % (afgerond)de premie
68 % (afgerond)het losgeld 
17 % (afgerond)de boete

Vertaling: Het losgeld is nog niet betaald.
een boete = une amende
de premie = la cotisation
de rente = l'intérêt (m)

Zie ook de pagina idioom.Patricia a gardé au chaud ce message sur son smartphone.

Welk woord heeft NIET dezelfde betekenis als de vetgedrukte woorden.


59 % (afgerond)a répondu rapidement 
8 % (afgerond)a gardé pour soi
11 % (afgerond)a préservé
22 % (afgerond)a caché

répondre rapidement = snel beantwoorden
garder au chaud = voor zich zelf houden

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen