27340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 03-07-2020 (niveau 2)eerdere test 03 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 03-07-2020 zo ingevuld:Il est déjà 19h et nous devons encore acheter ........ (eten) pour ce soir.


1 % (afgerond)du déjeuner
29 % (afgerond)le repas
5 % (afgerond)manger
64 % (afgerond)de la nourriture 

'eten 'is hier een zelfstandig naamwoord. Er staat geen lidwoord voor, dus komt er in het Frans een delend lidwoord voor. Bijvoorbeeld ook: Ik eet appels - Je mange des pommes.
Een werkwoord (infinitief) kan in het Frans niet, net als in het Nederlands, zomaar als zelfstandig naamwoord gebruikt worden (eten - het eten).
manger = eten (werkwoord)
le déjeuner = de lunch (du déjeuner is een foute combinatie)
le repas = de maaltijd
In plaats van 'de la nourriture' zou je ook 'de quoi manger' kunnen gebruiken.

Zie ook de pagina idioom.L'été de mes 15 ans, j'ai passés mes vacances en Italie où habitait une amie de ma grand-mère.

        

Is er een woord/ zijn er woorden fout gespeld in deze zin? Zo ja, welk(e)?


81 % (afgerond)passés 
3 % (afgerond)grand-mère
7 % (afgerond)habitait
9 % (afgerond)nee, alle woorden zijn juist gespeld

j'ai passé mes vacances = ik heb mijn vakantie doorgebracht; het voltooid deelwoord krijgt geen uitgang want het lijdend voorwerp volgt nog.

Zie ook de pagina verleden tijd.(Wanneer je weggaat, na het ziekenbezoek)

Je kennis is ziek, hoe wens je hem beterschap? 


6 % (afgerond)A ta santé !
16 % (afgerond)A tes souhaits !
74 % (afgerond)Prompt rétablissement ! 
4 % (afgerond)Santé !

Prompt rétablissement = spoedig herstel, beterschap! Se rétablir = herstellen
Santé = Gezondheid!, net als 'A ta santé' is het een wens wanneer je een dronk uitbrengt.
'A tes souhaits' zeg je wanneer iemand niest. Wij zeggen dan 'gezondheid!'

Zie ook de pagina conversatietaal.Sinds het uitbreken van de coronacrisis komt in de Franse media de uitdrukking 'Les gestes barrières' veel voor. Wat wordt hiermee bedoeld?


2 % (afgerond)de aanbeveling om vaak handen te wassen en/of te ontsmetten
16 % (afgerond)de schermen die bepaalde gedeeltes van openbare gebouwen afbakenen
46 % (afgerond)alle basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 
36 % (afgerond)de manier van begroeten met de elleboog of een knikje van het hoofd

'Les gestes barrières' omvatten alle geboden en verboden die de Franse overheid heeft ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen.
een aanbeveling = une recommandation
een scherm = un écran
ontsmetten = désinfecter
begroeten = saluer
de elleboog = le coude

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen