27242 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 08-07-2020 (niveau 2)eerdere test 08 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-07-2020 zo ingevuld:Alain est ........ (ambtenaar) de cette ville.


1 % (afgerond)abbé
22 % (afgerond)employé
4 % (afgerond)enseignant
73 % (afgerond)fonctionnaire 

un fonctionnaire = is iemand in overheidsdienst, dus een ambtenaar.
un enseignant = iemand die onderwijs geeft
un employé = een werknemer
un abbé = een overste in een mannenklooster (als aanspreektitel ook voor priesters.)

Zie ook de pagina idioom.Homofonen, dat zijn woorden die op dezelfde manier worden uitgesproken.

Welke van de volgende vier homofonen betekent 'erwt'?

poi, poid, pois, poids


70 % (afgerond)pois 
13 % (afgerond)poid
9 % (afgerond)poi
7 % (afgerond)poids

'poi' en 'poid' bestaan niet in het Frans.
le poids = het gewicht
le pois = de erwt
les petits pois = de erwtjes

Zie ook de pagina idioom.(Wat drinkt u? Ik drink cola.)

Qu'est-ce que vous buvez? Je bois ........ coca. 


17 % (afgerond)de
75 % (afgerond)du 
8 % (afgerond)de la
de l'

'Du' vóór mannelijk zelfst naamwoord als er niet bij staat hoeveel.
'De' gebruik je na een ontkenning; bijv. je ne bois pas de coca = ik drink geen cola.
'De la' hoort bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord; de la bière.
'De l'' hoort bij een zelfstandig naamwoord dat begint met een klinker of een stomme 'h'; de l'huile (olie).

Zie ook de pagina delend lidwoord.La convention citoyenne pour le climat, installée en France en 2019, a proposé l'incrimination d’écocide.

Wat wordt met de dik gedrukte woorden bedoeld ?


28 % (afgerond)Het burgerinitiatief
21 % (afgerond)Het gemeentebesluit
41 % (afgerond)Het burgerparlement 
9 % (afgerond)De interregionale overeenkomst

L'incrimination d’écocide = de grootschalige vernietiging van ecosystemen als misdaad aanmerken.
La convention citoyenne = het burgerparlement bestaande uit 150 willekeurig gekozen Fransen op initiatief van president Macron.
De interregionale overeenkomst = l'accord interrégional
Het burgerinitiatief = l'initiative citoyenne
Het gemeentebesluit = la décision municipale

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen