27440 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 17-09-2020 (niveau 2)eerdere test 17 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-09-2020 zo ingevuld:(Volgende maand zullen Christine and the Queens een concert geven in Amsterdam.)

Le mois prochain, Christine and the Queens ........ un concert à Amsterdam.


80 % (afgerond)donneront 
15 % (afgerond)allons donner
3 % (afgerond)donnaient
2 % (afgerond)ont donné

zij zullen geven = ils donneront / ils vont donner
ils ont donné = zij hebben gegeven
nous allons donner = wij zullen geven
ils donnaient = zij gaven

Zie ook de pagina toekomende tijd.La famille lui a envoyé un faire-part de décès.

Wat betekent lui?


34 % (afgerond)hem
1 % (afgerond)ons
63 % (afgerond)'haar' of 'hem' 
1 % (afgerond)haar

'Lui' is een meewerkend voornaamwoord en kan zowel slaan op een mannelijke als op een vrouwelijke persoon.
nous = ons

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (meewerkend voorw.).Dans les journaux, on parle beaucoup de 'lanceur d'alerte'.

Wat betekent  ‘lanceur d’alerte’ ?


68 % (afgerond)Klokkenluider 
7 % (afgerond)Bommelding
25 % (afgerond)Buurtpreventie

Een bommelding = une alerte ŕ la bombe
Buurtpreventie = voisins vigilants

Zie ook de pagina idioom.Bij de ingang van een 'groene' supermarkt staat een groot bord waarop te lezen valt: "Emballages zéro déchet: mode d'emploi'.

Waarover gaat deze tekst?


19 % (afgerond)Dat al het verpakkingsmateriaal gerecycled moet worden.
69 % (afgerond)Er staan aanwijzingen op hoe de klant allerlei verpakkingsmateriaal kan vermijden. 
11 % (afgerond)Dat er niets extra betaald hoeft te worden voor het verpakkingsmateriaal.
1 % (afgerond)Dat er extra betaald moet worden voor plastic verpakkingen.

Vertaling: Verpakkingen nul afval: gebruiksaanwijzing.
Gratis verpakkingsmateriaal: emballages gratuits.
Verpakkingsmateriaal dat gerecycled kan worden: emballages recyclables.
Weggooien = jeter.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen