23724 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


werkwoorden | gebiedende wijs


l'impératif / gebiedende wijs

 

Bij de gebiedende wijs geef je een opdracht of doe je een verzoek. Dit kan een opdracht of verzoek zijn om iets wel of juist niet te doen.

Je geeft de opdracht of doet het verzoek aan één persoon of aan meerdere personen.

 

Als de opdracht/ het verzoek aan één persoon (een kind of iemand die je tutoyeert) gericht is dan gebruik je de 'je'-vorm (ik-vorm) van de tegenwoordige tijd van het werkwoord.

 • Ouvre la fenêtre! = Doe het raam open!
 • Ferme le livre! = Doe het boek dicht!
 • Finis tes devoirs! = Maak je huiswerk af!
 • Prends ton vélo! = Neem je fiets!

Bij de opdracht om iets niet te doen voeg je, net als bij de ontkenning,  'ne' voor het werkwoord en 'pas' achter het werkwoord toe.

 • Ne parle pas trop fort! = Praat niet te hard!
 • Ne prends pas ce stylo! = Neem die pen niet!
 • Ne parlez pas trop fort! = Praat niet te hard!
 • Ne faites pas cette erreur! = Maak die vergissing niet!

Als het verzoek of de opdracht aan één persoon (beleefd) gericht is dan gebruik je de 'vous'-vorm van de tegenwoordige tijd van het werkwoord en voegt meestal 's'il vous plaît' toe om beleefd te zijn..

 • Fermez la porte s'il vous plaît! = Doe alstublieft de deur dicht!
 • Prenez un ticket s'il vous plaît! = Neem alstublieft een nummertje!(bijvoorbeeld in een apotheek).
 • Lisez ces instructions s'il vous plaît! = Lees deze aanwijzingen alstublieft!

Bij een opdracht of verzoek aan meerdere personen gebruik je de 'vous'-vorm van de tegenwoordige tijd van het werkwoord.

NB In het Nederlands hoor je vaak geen verschil meer tussen het enkelvoud en meervoud bij verzoeken.

 • Fermez les cahiers! = Doe de schriften dicht!
 • Finissez vos devoirs! = Maak jullie huiswerk af!
 • Descendez du bus! = Stap uit de bus!

Als je wilt zeggen 'laten we ....' dan gebruik je de 'nous-vorm van het werkwoord.

 • Regardons ce film. = Laten we naar deze film gaan kijken.
 • Prenons le train de huit heures. = Laten we de trein van acht uur nemen.
 • Finissons cette tâche compliquée. = Laten we deze ingewikkelde taak afmaken.

NB In het Frans wordt bij een dwingende noodzaak vaak gebruikt gemaakt van de uitdrukking 'il faut que' gevolgd door een werkwoord in de subjonctif.

 • Il faut que tu viennes! = Jij moet komen.
 • Il faut que vous payiez! = U moet betalen
 • Il faut qu'elle se fasse opérer. = Zij moet geopereerd worden.Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen