23352 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


werkwoorden | aanvoegende wijs (subjonctif)


le subjonctif/aanvoegende wijs

 

Vorm:

De subjonctif wordt gevormd door achter de stam van het werkwoord (de nous-vorm zonder -ons) de volgende uitgangen te zetten:

-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.

 

Gebruik:

- De subjonctif wordt gebruikt in de bijzin (na 'que') wanneer het werkwoord in de hoofdzin:

 1. een wil of wens uitdrukt:
  je veux qu'il mange des fruits. (souhaiter, désirer, etc.).
 2. een noodzaak uitdrukt:
  il est nécessaire que tu partes. (il faut etc.).
 3. een gevoel uitdrukt:
  je suis heureux que tu regardes tes livres. (content, triste, désolé, etc.)NB uitzondering is: espérer. Geen subjonctif na dit werkwoord!

- De subjonctif wordt ook gebruikt na de volgende voegwoorden:

 • afin que
 • sans que
 • pour que
 • bien que
 • avant que
 • à ce que
 • jusqu’à ce que
 • Quoi que  (wat… ook)
 • pourvu que
 • à moins que


Je reste à Bordeaux bien qu'il y neige aujourd' hui.
Elle fait ceci pour que tous soient heureux.


Als de zin begint met 'que' of met 'le fait que', moet je het werkwoord ook in de subjonctif zetten:

 • Que cela ne se reproduise plus!
 • Le fait qu’il soit malade ne l’empêche pas de venir.

 

Na de volgende betrekkelijke voornaamwoorden en vraagwoorden krijg je nooit de subjonctif:
- ce qui
- ce que
- ce dont, etc.

 

- comment
- si
- pourquoi
- qu’est-ce que, etc.


 

Onregelmatige werkwoorden hebben vaak een subjonctif die ook onregelmatig is.

Voorbeelden:

 • venir  - je veux qu'il vienne
 • être - je veux qu'elle soit heureuse
 • pouvoir - je veux qu'il puisse venir
 • avoir - je veux qu'il aie un peu plus de temps

Filmpje over de subjonctif.

 

 

Subjonctif of indicatif?

 

Subjonctif

Indicatif

négation: nier (je nie que)

probabilité: il est probable que, il paraît que, croire (je crois que)

contestation: contester, il est contestable que

certitude: il est sûr/certain que, considérer (je considère que)

doute: douter (je doute que), il y a des doutes que, il est douteux que

réalité: c’est un fait que, le fait est, constater (je constate que)

possibilité: il est possible que, il se peut que, il arrive que

vérité: il est vrai que, savoir (je sais que), il se trouve que, déclarer (je déclare que

impossibilité : il est impossible que, il arrive peu que

 

souhait : souhaiter (je souhaite que), vouloir (je veux que), préférer )je préfère que), aimer

convention : convenir

nécessité : il faut que, il est temps que, il vaut mieux que

décision : décider, décréter

attente : attendre, s’attendre

 

crainte : craindre (je crains que), avoir peur (j’ai peur que)

 

ordre : ordonner, proposer

 

défense : défendre, empêcher, éviter

 

permission : permettre (je permets que)

 

 

 

Als je zegt 'je ne doute pas que', zeg je eigenlijk dat je er zeker van bent: 'je suis sûr que'. Je kunt in het schema hierboven zien dat na dit zinsdeel je geen subjonctif gebruikt, maar de indicatif.

 • je ne doute pas = je suis sûr
 • je ne suis pas sûr = je doute

Als je de werkwoorden 'croire' en 'penser' gebruikt met een ontkenning, dan gebruik je wél de subjonctif!

 • Je crois qu’il est malade.
 • Je ne crois pas qu’il soit malade.
 • Je pense que cela est bien.
 • Je ne pense pas que cela soit bien.

Let op! De volgende werkwoorden worden gevolgd door que + een indicatif :

 • werkwoorden van mening:
  croire, penser, considérer, trouver, être d’avis, espérer etc.
 • werkwoorden van perceptie:
  constater, voir, découvrir, sentir etc.
 • werkwoorden van declaratie:
  déclarer, dire, rapporter, raconter etc.

 

Lastig : de subjonctif hoort ook gebruikt te worden in bijzinnen als in het antecedent een overtreffende trap of een bijvoeglijk naamwoord zoals 'seul', unique', 'premier' of 'dernier' gebruikt is. Bijvoorbeeld: C'est le meilleur livre que j'aie lu sur ce sujet.

 

NB voor nog meer specifiek gebruik van de subjonctif verwijzen wij u naar een goede grammatica.

Op internet bijvoorbeeld: http://www.reverso.net/ OF een uitlegfilmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lCCB_6lf6ao
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen