23352 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


werkwoorden | tegenwoordig deelwoord


Tegenwoordig deelwoord/le participe présent et le gérondif

 

Le participe présent

Vorm: je vervangt de 'ons' uitgang van de nous-vorm van de werkwoorden door 'ant'.

Voorbeeld:

 • donnant = gevende
 • finissant = eindigende
 • vendant = verkopende
 • Ik hoor het geluid van de leerlingen die op het schoolplein spelen.
  J'entends le bruit des élèves jouant dans la cour.
 • Omdat ze arm is, kan ze geen nieuwe kleren kopen.
  Étant pauvre, elle ne peut pas s'acheter de nouveaux vêtements.
 • Ik heb hen gezien, terwijl ze naar huis fietsten.
  Je les ai vus pédalant à la maison.

 

De gérondif

Vorm: je vervangt de 'ons' uitgang van de 'nous' vorm van de werkwoorden door 'ant' én je zet er 'en' voor: en allant = al gaande.                                                                 In het Nederlands krijg je meestal zinnen als:

door te ..., toen ..., terwijl ..., als ...., hoewel ...

 

Voorbeelden:

 • Toen ze bij de bioscoop aankwamen, gingen ze een kaartje kopen.
  En arrivant au cinéma, ils allaient acheter un billet.
 • Als je elke avond leert, dan slaag je wel.
  En apprenant tous les soirs, tu réussiras certainement.

Belangrijk voor het gebruik: het onderwerp van de hoofdzin moet hetzelfde zijn als dat van het stuk zin waar de gérondif in staat.

 

Bijvoorbeeld:

En rentrant, j'ai remarqué que la porte d'entrée était ouverte.

Toen ik thuiskwam, zag ik dat de vooordeur open stond.

 
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen