MOB-versie | Naar grote versie


onpersoonlijk vnw.

'en' en 'y'

 

'en' (er, ervan, erover)

vervangt de, du, de la, des + een zelfstandig naamwoord (voor plaatsen en dingen).

 

 

'y' (er, erheen, erop, eraan)

vervangt een voorzetsel (zoals bijv. à, dans, sur, etc.) + een zelfstandig naamwoord (voor plaatsen en dingen).

Dus alle voorzetsels behalve 'de '. 

 

'En' en 'y' worden nooit gebruikt voor personen.

 

Waar zet je deze voornaamwoorden in de zin?

Ze staan vóór een vervoegde werkwoordvorm (persoonsvorm) of voor een heel werkwoord (infinitief).

Bijvoorbeeld:

 • Tu achètes du jambon?
  Oui, j'en achète.
 • Vous avez parlé de cette histoire?
  Oui, nous en avons parlé.
 • Tu restes à Paris?
  Oui, j'y reste.
 • Ils vont venir au restaurant?
  Oui, ils vont y venir.
 • Je peux compter sur ton aide?
  Oui, tu peux y compter.