24045 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Diversen | vaktermen


Op deze website kom je allerlei vaktermen tegen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Hieronder zetten we die termen even gesorteerd op een rijtje.

 

werkwoorden verbes
onvoltooid tegenwoordige tijd   le présent
voltooide tijd le passé composé
onvoltooid verleden tijd l'imparfait
verleden tijd (literair) le passé simple
nabije toekomende tijd       le futur proche 
toekomende tijd le futur
   
onregelmatige werkwoorden les verbes irréguliers 

wederkerende werkwoorden

les verbes pronominaux
   
het hele werkwoord l'infinitif 
tegenwoordig deelwoord le participe présent et le gérondif
gebiedende wijs l'impératif
aanvoegende wijs le subjonctif 
ontkenning la négation 
   
zelfstandig naamwoord le substantif
geslacht le genre 
   
bijvoeglijk naamwoord  l'adjectif
bijwoorden les adverbes
vergelijking la comparaison
   
lidwoord l'article
onbepaald lidwoord l'article indéfini
bepaald lidwoord l'article défini
delend lidwoord l'article partitif
   
voorzetsels les prépositions
   
telwoorden, getallen les nombres 
kloktijden les heures
data les dates
rangtelwoorden les nombres ordinaux
   
voornaamwoord le pronom 
persoonlijk voornaamwoord le pronom personnel
betrekkelijk voornaamwoord le pronom relatif
aanwijzend voornaamwoord le pronom démonstratif
bezittelijk voornaamwoord le pronom possessif
onbepaald voornaamwoord le pronom indéfini
vragend voornaamwoord le pronom interrogatif 
   
spreekwoorden  les expressions
valse vrienden  faux amis
accenten les accents Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen